Teorie stárnutí

09.11.2017 15:48

Odjakživa se lidé zabývají otázkami spojenými se stárnutím, smrtí a možnostmi, jak stárnutí zpomalit a prodloužit si život. Stárnutí je spojeno s kumulací životních zážitků, zkušeností a moudrosti, kterou mohou staří předávat těm mladším. Pohled na stárnutí jako na proces zvyšujícího se duševního bohatství je dnes díky kultu věčného mládí z velké části opomíjen. Stárnutí a stáří je spojováno hlavně s negativními projevy - s chátrajícím zevnějškem, se zhoršujícím se duševním stavem a s nástupem nejrůznějších nemocí. Faktem je, že průměrná délka života se postupně prodlužuje. Stárnutí se nevyhneme, ale když už budeme déle žít v kategorii starších a starých, měli bychom udělat všechno proto, aby to bylo v co nejlepší tělesné a duševní kondici, abychom byli soběstační a mohli si delšího života aktivně užívat. Proto bychom o sebe měli dbát a vést zdravý život už daleko dříve, než se stárnutí začne projevovat.

Nedávno jsem absolvovala přednášku s paní primářkou MUDr. Monikou Golkovou, zakladatelkou první české certifikované kliniky medicíny proti stárnutí A2C ANTI-AGING CLINIC (www.A2C.cz) na téma anti-aging medicíny. Protože se sama dlouhodobě zajímám o anti-aging výživu, na které je tato medicína z velké části založena, rozhodla jsem se napsat článek, ve kterém ve stručnosti představím některé ze zajímavých teorií stárnutí. Základní myšlenkou všech teorií je to, že biologické stárnutí vede k poškození buněk, orgánů a tkání a následně ústí v nejrůznější onemocnění. Přírodní mechanismy proti naší vůli investují pouze do rozmnožování a ne do prodlužování života. Snaha o ovlivnění těchto mechanismů je základem anti-agingu.

Chyby a opravy

Podle této teorie vyplývá stárnutí zejména z poškozené molekulární struktury DNA - genetické informace pro činnost buněk. Buňky jsou schopny 99 % mutací opravit. Neopravené chyby se časem hromadí a stárnutí se zrychluje.

Cross - link teorie

Autorem teorie z roku 1942 je doktor Johan Bjorksten. Teorie říká, že mezi proteiny, jako je kolagen v kůži a ve šlachách, a komplexy strukturálních proteinů a tuků s vyšším obsahem cukrů vznikají molekulární můstky procesem tzv. glykace. Můstky způsobují tuhnutí a stárnutí tkání, a tím podporují stárnutí. Zvýšený cukr v krvi vytváří prostředí pro glykaci. Teorii podporuje zjištění, že diabetici mají 2x - 3x více  cross - linking struktur než zdraví lidé. Diabetici rychleji stárnou.

Mitochondriální poškození

Mitochondrie jsou malé organely, které slouží jako respirační centra buněk. Volné kyslíkové radikály, které vznikají při oxidačních procesech, mitochondrie poškozují. Buňka mitochondrii nedokáže nahradit, ztrácí energii a její funkce je ohrožena.

Teorie volných radikálů

Autorem teorie z roku 1954 je profesor Denham Harman. Koncem 60. let byla tato teorie potvrzena několika studiemi. Teorie říká, že organismus stárne jsou-li jeho buňky poškozovány nestabilními volnými radikály. Tělo naštěstí produkuje přirozené bojovníky s volnými radikály. Jedná se o antioxidační enzymy, které pracují týmově a deaktivují volné radikály - superoxid dismutáza, glutathion peroxidáza a kataláza. S přibývajícím věkem je tělo čím dál méně schopné produkovat tyto enzymy. Podle této teorie jsou degenerativní choroby projevem stárnutí způsobeného oxidačním stresem a genetickou výbavou.  

Neuroendokrinní teorie

Teorie poukazuje na komplikovanou souhru hormonů, která je nezbytná pro regulační a opravné procesy v těle. V mládí tělo přirozeně produkuje dostatek hormonů a má tendenci je přirozeně udržovat v rovnováze. Během stárnutí produkce hormonů klesá a tendence k nerovnováze roste - stárnutí se akceleruje.

Hayflickův limit

Profesor Leonard Hayflick objevil, že délka života je ovlivněna biologickými hodinami, ktére jsou naprogramovány na určitý počet tiků. Hayflick objevil, že jakmile lidské buňky dosáhnou 50. dělení, začínají se dělit méně často, vznikají nepravidelnosti a chyby a pak nastává smrt buňky. Dokonce buňky, u kterých bylo dělení přerušeno zmražením, po rozmrznutí svůj cyklus dělení dokončily do počtu 50. Tento počet dělení odpovídá u člověka věku 120 let. Proto vědci odhadují limit životní délky právě na 120 let.

Telomery

Tato teorie zkoumá možnost umístění biologických hodin na konci chromozomů. Každý z 23 párů chromozomů má čepičku - telomeru. Při každém dělení se telomera o něco zkrátí. Po 50. dělení je již nepatrná. V 70. letech vědci Alexey Olovnikov a James Watson objevili, že zkracování telomer vede k vyššímu riziku degenerativních onemocnění. Pouze nádorové a reprodukční buňky této teorii nepodléhají. Vytváří totiž enzym telomerázu, která zabraňuje zkracování telomer a umožňuje buňkám žít déle. 

Teorie genu pro dlouhověkost

Dr. Thomas Perls, profesor geriatrie z Harvardu, 9 let sledoval početnou skupinu lidí starších sto let. Zjistil, že tito jednotlivci byli zdravější a dokázali odolávat nemocem více než o 20 - 30 let mladší lidé. Většina z nich nikdy nekouřila, nebyla obézní, alkohol pila s mírou, většině byl společný životní optimismus a schopnost dobře čelit stresu (umění stresující věci pustit z hlavy). Ve skupině bylo 5x více žen než mužů. Poslední studie ukazují, že takto staří lidé mají daleko vyšší hladinu antioxidantů než průměrní mladší lidé. Skupiny genů dlouhověkosti jsou výraznou podporou v životě bez nemocí (vědci odhadují vliv genetické výbavy na 30 - 50 %), ale zbytek máme ve svých rukou.

Několikrát zaznělo slovo antioxidanty, jejichž prostřednictvím můžeme držet na uzdě oxidační stres, který ničí náš organismus podobně, jako rez ničí kov. K nejvíce účinným antioxidantům patří vitamín C, E, betakaroten, vitamín D, některé z vitamínů B, minerály selen a zinek, koenzym Q 10, polyfenoly (flavonoidy a třísloviny v rostlinách) a polyfenol resferatrol v červeném víně. Přirozeně se vyskytují hlavně v ovoci, lesních plodech, zelenině,  bylinkách,  zeleném čaji, kakau a kávě. Vitamín D se tvoří hlavně v kůži vystavené rozumnému slunečnímu záření. V případě antioxidantů je relevantní uvažovat také o kvalitní suplementaci v podobě doplňků stravy.

Pro zajímavost si můžete zkusit spočítat předpokládanou délku dožití na Thomas Perls´ Life Expectancy Calculator www.livingto100.com. Výsledek nemusíte brát tak vážně, důležitější jsou otázky, na které odpovídáte. Mnoho odpovědí můžete v budoucnu ovlivnit změnou způsobu života. Naštěstí ještě nejsme na konci.

Zdroje:

Boston University Medical Campus / Boston University [online]. Dostupné z: https://www.bumc.bu.edu/busm/profile/thomas-perls

Anti-Aging teorie - Protistarnuti.cz. Exkluzivní vitamíny a potravinové doplňky pro vaše mládí, pevné zdraví a tělo plné vitality a energie - Protistarnuti.cz [online]. Dostupné z: https://www.protistarnuti.cz/anti-aging-teorie